Rak jądra jest najczęstszym nowotworem stwierdzanym u młodych mężczyzn między 15 a 35 roku życia, chociaż może rozwinąć się u mężczyzny w każdym wieku. W 1% - 3% przypadków nowotwór rozwija się w obu jądrach.

Większość przypadków wykrywanych jest przypadkowo przez pacjenta lub podczas samodzielnego okresowego badania jąder przez mosznę. Pacjenci często podają, że podczas kąpieli wyczuli, że jedno z jąder jest guzowato powiększone lub wyczuwają w nim jakąś nieprawidłowość. Samobadanie ma kluczowe znaczenie dla wczesnego rozpoznania raka jądra. Każdy mężczyzna raz w miesiącu - najlepiej podczas kąpieli powinien zbadać sobie jądra przez mosznę. Każde odchylenie od badania w poprzednim miesiącu powinno skłonić do wizyty u urologa. Niedopuszczalne jest ignorowanie powiększenia jądra - jest to objaw, który zawsze wymaga zgłoszenia się do urologa.

Rokowanie u pacjentów z rozpoznanym rakiem jądra uległo poprawie od momentu wprowadzenia do leczenia cisplatyny. W latach siedemdziesiątych blisko 90% pacjentów z zaawansowanym rakiem jądra umierało. Wprowadzenie na początku lat 90 chemioterapii z cisplatyną na czele diametralnie poprawiło rokowania. W chwili obecnej blisko 90% pacjentów z przerzutowym rakiem jądra może być skutecznie wyleczonych. Jeszcze lepsze wyniki uzyskuje się u pacjentów z nasieniakami w I stopniu zaawansowania oraz z nienasieniakami w I stopniu zaawansowania – w ich przypadku wyleczalność sięga odpowiednio 99% i 98%.

Konsultacje

Gabinet Urologiczny Dr Shlegel
ul. Kasprowicza 48
01-871 Warszawa

konsultacje
czwartek: 9:00 do 16:00
CAROLINA MEDICAL CENTER
ul. Pory 78
02-757 Warszawa