Rak pęcherza moczowego jest nowotworem z nabłonka przejściowokomórkowego - urothelialnego pęcherza moczowego. Mężczyźni zapadają na tę chorobę 3 - 4 razy częściej od kobiet. Rak pęcherza moczowego jest czwartym co do częstości występowania nowotworem (po raku płuc, żołądka i raku gruczołu krokowego) u mężczyzn i ósmym wśród kobiet. Rak pęcherza moczowego jest nowotworem z nabłonka przejściowokomórkowego - urothelialnego pęcherza moczowego. Mężczyźni zapadają na tę chorobę 3 - 4 razy częściej od kobiet. Rak pęcherza moczowego jest czwartym co do częstości występowania nowotworem (po raku płuc, żołądka i raku gruczołu krokowego) u mężczyzn i ósmym wśród kobiet. Namnażające się komórki nowotworowe pęcherza moczowego tworzą początkowo brodawczakowate wypustki śluzówki, które z czasem przyjmują postać rozległych guzów. Komórki nowotworowe, które przedostaną się do układu krwionośnego lub układu limfatycznego odpowiedzialne są za powstanie przerzutów.

Częstość występowania raka pęcherza moczowego ma ścisły związek z ekspozycją na szkodliwe aminy qromatycznych, jak też z paleniem tytoniu. Do grup ryzyka należą pracownicy drukarni, odlewni aluminium i żeliwa, przemysłu gumowego czy barwnikowego. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego. Zwiększona zachorowalność wśród palaczy związana jest z toksycznym działaniem związków chemicznych wydalanych z moczem. 

Na szczęście w chwili rozpoznania blisko 75% nowotworów pęcherza moczowego ma charakter powierzchowny i jest ograniczony do błony śluzowej - Ta - Tis lub podśluzowej – T1, a tylko 25% nowych rozpoznań raka pęcherza moczowego ma charakter naciekowy - T2 - T4.
Wczesne rozpoznanie raka pęcherza moczowego jest kluczowe dla przeprowadzenia udanego leczenia.

Objawy raka pęcherza moczowego

Bezbolesny krwiomocz
Obecność krwi w moczu może występować też w innych schorzeniach układu moczowego, ale zawsze wymaga wizyty u urologa. Najbardziej  precyzyjnym badaniem jest badanie cystoskopowe. 

Podrażnienie dolnych dróg moczowych
Objawy dyzuryczne (trudności w oddawaniu moczu) bez bakteriomoczu.

Infekcje układu moczowego z towarzyszącymi mu objawami podrażnienia dolnych dróg moczowych
Dlatego każda nawracająca infekcja układu wymaga diagnostyki urologicznej.

Rozpoznanie

Badania wykorzystywane w diagnostyce guzów pęcherza moczowego:

Cystoskopia 
Cystoskopia fluorescencyjna - diagnostyka fotodynamiczna (PDD)

Badanie ultrasonograficzne
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z pełnym pęcherzem moczowym

Tomografia komputerowa jamy brzusznej
Pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby nowotworowej oraz na stwierdzenie, czy doszło do naciekania nowotworu poza pęcherz moczowy i zajęcie węzłów chłonnych.

Biopsja i resekcja
Pozwalają na ocenę stopienia zaawansowania choroby.

Leczenie operacyjne raka pęcherza moczowego

W leczeniu raka pęcherza moczowego wyróżnia się dwie metody:

  • przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego TURT.
  • cystectomia, czyli chirurgiczne usunięcie pęcherza moczowego

Wybór metody zależy od stopnia zaawansowania choroby, wieku pacjenta i jego rokowania i podlega ściśle określonym zasadom EAU.

Kontrolne cystoskopie po przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego charakteryzuje się dużym ryzykiem nawrotu i progresji choroby, co oznacza, że kontrolne badania cystokopowe mają kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu nawrotu choroby. Każdy pacjent po resekcji guza TURT wymaga okresowych cystoskopii kontrolnych. 
Schemat badań kontrolnych po TURT ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

Konsultacje

Gabinet Urologiczny Dr Shlegel
ul. Kasprowicza 48
01-871 Warszawa

konsultacje
czwartek: 9:00 do 16:00
CAROLINA MEDICAL CENTER
ul. Pory 78
02-757 Warszawa